El Punt Avui Televisió

25/02/2017 Converses amb el Banc Sabadell (22.05-23.02)

00.57.37
Les dones representen la meitat de la població mundial, però a Catalunya representen el 52 per cent de la població activa. Malgrat això, només el 20 per cent dels càrrecs directius són femenins, una taxa igual a la de la mitjana europea i que està