El Punt Avui Televisió

12/09/2016 Religions (18.00-18.26)

00.26.13
Francesc Torradeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.