El Punt Avui Televisió

06/06/2016 Going native with Neil Stokes (19.09-19.38)

00.28.24
Neil Stokes entrevista la Fundadora i CEO d’Educational Group, Helen Doron, una multinacinal líder en l’ensenyament d’anglès per a nens.