El Punt Avui Televisió

25/05/2016 I/Eye witness in Barcelona (19.47-19.56)

00.09.03
Sèrie de retrats de personatges que es troben en llocs de la ciutat de Barcelona que es caracteritzen per ser espais relacionals en anglès.