El Punt Avui Televisió

18/05/2016 I/Eye witness in Barcelona (19.48-19.58)

00.09.47
Sèrie de retrats de personatges que es troben en llocs de la ciutat de Barcelona que es caracteritzen per ser espais relacionals en anglès.