El Punt Avui Televisió

11/05/2016 I/Eye witness in Barcelona (19.46-19.54)

00.08.13
Sèrie de retrats de personatges que es troben en llocs de la ciutat de Barcelona que es caracteritzen per ser espais relacionals en anglès.