El Punt Avui Televisió

27/04/2016 I/Eye witness in Barcelona (19.48-19.57)

00.09.14
Sèrie de retrats de personatges que es troben en llocs de la ciutat de Barcelona que es caracteritzen per ser espais relacionals en anglès.