El Punt Avui Televisió

17/07/2015 Via Europa (22.00-23.01)

01.01.37
L’status-quo condemna Catalunya a la insostenibilitat econòmica. Ho diu un estudi del CIDOB i del Centre for European Policy Studies presentat aquesta setmana a Brussel·les, i que planteja la secessió pactada com el millor dels escenaris. Els eurodip