El Punt Avui Televisió

Altres

29/06/2018 Comissió de Salut (12.28-13.42)

01.14.27
Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no ...

29/06/2018 Comissió de Salut (10.06-12.17)

02.10.53
Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no ...

28/06/2018 Comissió d'Interior (15.06-18.06)

02.59.58
Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a...

28/06/2018 Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (11.24-13.48)

02.24.06
Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Polítiques de transparència i govern obert. Processos electorals. Qualsevol ...

28/06/2018 Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (10.06-11.12)

01.05.24
Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Polítiques de transparència i govern obert. Processos electorals. Qualsevol ...

30/06/2018 Àgora Clínic (19.57-21.12)

01.15.09
Sessió Oberta Àgora Clínic - Salut i mitjans de comunicació

30/06/2018 AGORA CLINIC (19.59-21.15)

01.15.09
Sessió Oberta Àgora Clínic - Salut i mitjans de comunicació

27/06/2018 Comissió d'Afers Institucionals (11.30-13.26)

01.56.08
Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Polítiques esportives. Polítiques de dones. Desplegament de l'autogovern. Cooperació amb l'Administració local. Qualsevol altra ...

27/06/2018 Comissió d'Afers Institucionals (11.15-11.21)

00.06.08
Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Polítiques esportives. Polítiques de dones. Desplegament de l'autogovern. Cooperació amb l'Administració local. Qualsevol altra ...

27/06/2018 Comissió d'Afers Institucionals (10.03-10.56)

00.52.40
Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Polítiques esportives. Polítiques de dones. Desplegament de l'autogovern. Cooperació amb l'Administració local. Qualsevol altra ...

26/06/2018 Comissió del Síndic de Greuges (10.00-12.34)

02.34.30
Relacions amb el Síndic de Greuges. Coneixement de les queixes i de les peticions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciutadans que hom adreci al Síndic.

25/06/2018 Connexió Parlament (11.32-13.58)

02.25.33
Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del seu departament.